Annan skolverksamhet

”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

Så står det i skollagen, och det är det vi arbetar för.

På Nyvångskolan är vi hyfsat bra på det. Vi har många elevdemokratiska råd där eleverna får chans att vara med att påverka. Redan på 1990-talet uppmärksammades det när TV visade ett program inspelat på skolan.

En sak som det har lett till är att eleverna och lärarna inte är på motsatta sidan. Vi arbetar tillsammans, och klimatet på skolan är förmodligen bättre på vår skola än på många andra skolor.

Våra elever deltar också i möten på riksnivå, när det gäller elevdemokrati.

Men ibland säger somliga att skolan isolerad från samhället i övrigt. I Lunds kommun innebär det att vi ”återinfört” Prao. Det innebär att skolan är förlagd till annan plats. I frånvarosystemet registreras det som ”Annan skolverksamhet”

Borde inte det betyda att den utbildning eleverna fått i demokrati, och som de visar genom att delta i en demonstration som engagerar så mycket, och så många, inte borde vara ”ogiltig frånvaro” utan ”Annan skolverksamhet”.